Sąskaitų finansavimas

Nuo šiol sąskaitas finansuojame įmonėms. Kas yra faktoringas?

Faktoringas – paslaugų visuma, pagrįsta piniginio reikalavimo (debitorinio įsiskolinimo) perdavimu faktoringo bendrovei ir apimanti finansavimą, sąskaitų administravimą ir klientų skolų apskaitą bei rizikos, susijusios su abejotinomis skolomis, sumažinimą.

Šimtai tūkstančių pasaulio įmonių, sudarydamos prekybos sandorius, naudojasi faktoringo bendrovių paslaugomis. Faktoringas leidžia pritraukti papildomų lėšų prekybai finansuoti, užtikrina stabilius pinigų srautus bei palengvina jų planavimą, sumažina valdymo ir administracines sąnaudas, gali eliminuoti riziką, susijusią su blogais debitoriniais įsiskolinimais, todėl įmonės daugiau išteklių gali skirti savo pagrindinei veiklai.

Nelauk - gauk dabar apyvartinių lėšų ir plėtok savo verslą toliau!

Paraiškos pildymas ir detalesnė informacija telefonu +370 656 97000 arba el.paštu info@ecocredit.lt